• Strada Turnului nr. 5, Brasov
  • Luni, Marti, Joi 08:30 – 17:00 | Miercuri 08:30 – 18:30 | Vineri 08:30 – 14:30

Despre noi

Începând cu anul 2017 în baza Ordonanței de urgență 43/2017 s-a înființat Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (A.I.M.M.A.I.P.E.) Brașov preluând activitatea și personalul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (O.T.I.M.M.C.).

O.T.I.M.M.C. Brașov, înființat în 2006 a fost organizat și a funcționat ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea mai multor Agenții și Ministere dintre care se pot reaminti: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (ANIMMC); Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM); Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL); Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA); Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediul de Afaceri (MEIMMMA); Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și nu în ultimul rând Ministerul Econoniei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA).

Încă de la fondarea sa, O.T.I.M.M.C. Brașov a fost alături de întreprinderile mici și mijloci din zona sa de activitate contribuind în mod permanent la atingerea principalelor sale obiective: îmbunătățirea mediului de afaceri favorabil înființării și dezvoltării IMM, dezvoltarea activităților productive și inovative ale IMM, îmbunătățirea accesului IMM la finanțare, promovarea culturii antreprenoriale și susținerea dezvoltării activităților cooperatiste prin programe dedicate meștesugurilor tradiționale.

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (A.I.M.M.A.I.P.E.) Brașov, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) prin preluarea atribuțiilor și personalului OTIMMC, putem spune că a desfășurat de-a lungul timpului o activitate susținută de sprijinire a mediului de afaceri din raza sa de activitate (județele Brașov, Covasna și Sibiu).

Prin Agenții se exercită funcțiile de implementare a politicilor și a măsurilor de atragere de investiții, promovare a exporturilor, încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, de evaluare, certificare, plată și monitorizare a aplicanților/beneficiarilor de fonduri nerambursabile și ajutoare de minimis, gestionate și derulate prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Agenția Brașov își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în domeniile:

a) întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri, având atribuții în ceea ce privește gestionarea și asigurarea implementării și monitorizării proiectelor, programelor naționale de finanțare de la bugetul de stat acordate pentru stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici, mijlocii și a societăților cooperative, aprobate și derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, precum și consiliere gratuită privind accesarea programelor menționate;

b) investițiilor străine, având atribuții în ceea ce privește identificarea oportunităților de investiții existente la nivel local, informarea asupra facilităților acordate investitorilor, informarea asupra potențialelor proiecte investiționale și a celor în curs de implementare la nivel local, sprijinirea demersurilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat privind implementarea proiectelor investiționale prin pregătirea vizitelor la fața locului a reprezentanților ministerului, însoțiți de delegații cu potențiali investitori, precum și menținerea unui dialog constant cu autoritățile publice locale;

c) promovării exportului, având atribuții în ceea ce privește informarea privind programele de susținere și promovare a exporturilor, facilitarea contactelor directe dintre potențiali parteneri externi și antreprenori locali, identificarea producătorilor români cu potențial de export, precum și realizarea și actualizarea unei baze de date pe domenii de activitate și destinații externe de interes.

VIZIUNE

Deși echipa A.I.M.M.A.I.P.E. Brașov ar trebui să fie formată din 26 de membri, are la momentul actual în componența sa doar 13 membri care dau dovada de dedicare și lucrează într-o atmosferă de respect mutual și profesionalism.

Filosofia noastră include:

  • Grija față de IMM din raza teritorială a Agenției;
  • Sprijinirea intereselor partenerilor noștri;
  • O echipă motivată și în formare continuă, reprezentând obiective îndeplinite.

Dorința noastră este să contribuim în mod activ la realizarea unui nivel de competitivitate al Întreprinderilor Mici și Mijlocii românești echivalent cu cel existent în Uniunea Europeană. De asemenea, ne dorim să devenim o instituție regională puternică, sprijinind dezvoltarea sectorului IMM în România.

VALORI

Nucleul misiunii, obiectivelor și strategiei noastre, precum și trăsăturile operaționale care definesc echipa Agenției Brașov sunt clădite pe un set de valori esențiale.

Noi credem în:

  • Succesul întreprinzătorilor – Considerăm că întreprinzătorii și firmele pe care le înființează sunt seva vitală a unei economii puternice;
  • Profesionalism – Desfășurarea activităților la cel mai înalt nivel de profesionalism este un element central al culturii noastre operaționale. Ne dedicăm timpul și resursele pentru a înțelege mai bine nevoile întreprinzătorilor și ale IMM-urilor și ne adresăm punctual problemelor respective pentru a ajuta la creșterea valorii acestora;
  • Parteneriat – Colaborând cu sectorul privat, cu instituții guvernamentale, mediul academic și la creșterea atractivității comunității locale și regionale în dezvoltare;
  • Integritate – Respectarea celor mai înalte standarde etice, combinată cu relațiile de muncă transparente și constructive pe care le avem cu partenerii noștri crește eficiența activității noastre și capacitatea de a ne atinge obiectivele.

MISIUNE

Dezvoltarea societății depinde într-o proporție deosebită de ascensiunea economică a acesteia și de valorile împărtășite în cadrul ei. Este de datoria Guvernului să promoveze o politică de conștientizare a importanței dezvoltării economice armonioase a teritoriului Statului Român. Guvernul României s-a angajat să implementeze strategiile de dezvoltare a regiunilor românești în special prin intermediul programelor de finanțare a afacerilor cu surse de la bugetul de stat și a programelor comunitare.

Un rol deosebit în acest proces de implementare a programelor menționate îl joacă Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat care își promovează politicile de dezvoltare a domeniilor din sfera de activitate și prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului.

Astfel, personalul din Agenția Brașov este conștient de rolul pe care îl joacă în promovarea politicilor și programelor de dezvoltare a sectorului IMM, a celui cooperatist și de comerț interior pe plan local și regional și urmărește întărirea capacității instituționale pentru a veni în sprijinul dezvoltării comunităților de afaceri din județele arondate.

Agenția Brașov este implicată în mod activ pentru încurajarea dezvoltării sectorului IMM în conlucrare cu instituțiile publice locale și centrale, cu patronatele și sindicatele reprezentative pe plan local și regional, cu instituțiile de învățământ și institutele și centrele de cercetare-dezvoltare. De asemenea Agenția Brașov va pune un accent deosebit pe promovarea unui mediu concurențial sanatos, în concordanță cu strategiile și politicile comunitare în materie urmărind în permanență realizarea obiectivelor comunitare cuprinse în Strategia de la Lisabona, și anume: dezvoltarea durabilă, salvgardarea locurilor de muncă și protejarea mediului înconjurător.

Misiunea noastră este și aceea de întărire a dialogului și a consultărilor cu partenerii IMM, încurajarea potențialului de creștere a acestui sector, promovarea antreprenoriatului și a aptitudinilor profesionale, stimularea mediului de afaceri local prin acțiuni de conștientizare a factorilor locali și a asociațiilor de reprezentare a IMM implicate direct în crearea condițiilor necesare susținerii incubatoarelor de afaceri, parcuri știintifice și tehnologice și a altor infrastructuri, facilitarea accesului IMM la serviciile și achizițiile publice, pregătirea actorilor din acest sector pentru integrarea în UE.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
0268.548.018