• Strada Turnului nr. 5, Brasov
  • Luni, Marti, Joi 08:30 – 17:00 | Miercuri 08:30 – 18:30 | Vineri 08:30 – 14:30

Programe și strategii naționale

CAMPANIE IDENTIFICARE ȘI ATRAGERE IMM-URI INOVATOARE

 

 

În cadrul proiectului ,,Management de calitate si performanța în cadrul MEEMA, pentru reducerea poverii administrative și dezvoltarea imm-urilor, inovatoare”, cod MySMIS 129959/cod SIPOCA 716, se dorește elaborarea unei politici publice pentru IMM-urile inovatoare.

Pentru realizarea unei baze de date, se urmărește colectarea unor infomații realiste și autentice. Plecând de la sectoarele/domeniile de activitate în care activează companiile dumneavoastră, vă invităm să accesați următorul link https://forms.gle/8hfShUFe5UMAWkeC7, ocazie cu care putem afla „Cât de inovatoare sunt IMM-urile româneşti?”

Scopul prezentului chestionar este de a coopta IMM-urile existente într-o bază unică de date inițiativă de către Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului prin proiectul sus-amintit, iar rezultatele colectate vor fi prelucrate de către experții din cadrul proiectului și vor constitui fundamentul politiicii publice de susţinere a dezvoltării IMM-urilor inovatoare din România.

Persoană de contact

Responsabil informare și publicitate

SPIRU Ștefania Paula

e-mail: stefania.spiru@mat.gov.ro


PROCEDURA HORECA

Procedura HORECA

Anexa-1-Formular-inscriere

Anexa-2-Contract-de-finantare

Anexa-3-Model Imputernicire

Anexa-4-Declaratie-ajutor-de-stat

Anexa-5-Declaratie tip întreprindere

Anexa-6-Calcul-intreprinderi

Anexa-7 – Anexa Raport

Anexa-8-lista aimmaipe

Intrebari si raspunsuri horeca

ANUNȚ

 În atenția beneficiarilor

Măsurii 1 –  „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” și
Măsurii 2 – „Granturi capital de lucru pentru IMM-uri

care au rămas cu sume necheltuite în contul dedicat schemei de ajutor deschis la banca parteneră 

  1. După finalizarea raportului de progres, sumele ramase neutilizate vor fi platite de către beneficiari, prin ordin de plată, din contul personal dedicat măsurii în contul Agentiei pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) cu care a semnat contractul de finanțare, respectiv AIMMAIPE Brașov.
  2. După efectuarea plății sumei neutilizate, beneficiarii vor încărca în aplicația informatică ordinul de plată.
  3. Ulterior, beneficiarii vor închide contul dedicat, în funcție de procedura internă a băncii partenere.

**Banca parteneră poate informa suplimentar beneficiarul asupra coordonatelor conturilor AIMMAIPE în care urmează a fi virate sumele rămase necheltuite. Pentru a nu exista situații în care beneficiarii virează în alt cont sumele rămase necheltuite, după identificarea contului aferent AIMMAIPE de care aparțin pe lista postată pe site-ul www.imm.gov.ro rugăm beneficiarii să confirme contul cu instituția de credit parteneră.

CONTURILE ÎN CARE SE POATE FACE PLATA SUMELOR NECHELTUITE
Titularul conturilor de mai jos este: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – pe scurt MEEMA

Nr. Crt. Denumire Măsură Banca IBAN
1 Măsura 1 – Microgranturi OTP Bank Group RO20 OTPV 1000 0000 0000 8AQP
2 Măsura 1 – Microgranturi Banca Românească RO11 BRMA 0999 1000 9173 9007
3 Măsura 1 – Microgranturi Banca Transilvania RO77 BTRL RONM ECM0 0250 0301
4 Măsura 1 – Microgranturi BRD – Groupe Societe Generale RO24 BRDE 450S V794 9302 4500
5 Măsura 1 – Microgranturi CEC Bank RO89 CECE B000 Z7RO N119 7404
6 Măsura 1 – Microgranturi Raiffeisen Bank România RO72 RZBR 0000 0600 2212 3827
7 Măsura 1 – Microgranturi Banca Comercială Română RO34 RNCB 0053 B001 5800 7041
8 Măsura 1 – Microgranturi UniCredit Bank RO68 BACX 0000 0092 6222 3252
Nr. Crt. Denumire Măsură Banca IBAN
1 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru OTP Bank Group RO96 OTPV 1000 0000 0000 8ARC
2 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru Banca Românească RO11 BRMA 0999 1000 9173 9395
3 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru Banca Transilvania RO93 BTRL RONM ECM0 0250 0401
4 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru BRD – Groupe Societe Generale RO07 BRDE 450S V794 9433 4500
5 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru CEC Bank RO42 CECE B000 Z8RO N120 0466
6 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru Raiffeisen Bank România RO45 RZBR 0000 0600 2212 3828
7 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru Banca Comercială Română RO85 RNCB 0053 B001 5827 7044
8 Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru UniCredit Bank RO34 BACX 0000 0092 6222 4252

Pentru informații suplimentare actualizate despre Măsurile 1 și 2 de sprijin, vă rugăm să urmăriți site-ul oficial al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Tursimului, aici: http://www.imm.gov.ro/ro/


O.U.G. nr. 130 din 2020 din 31 iulie 2020


Proiecte de proceduri pentru programele din anul 2020

Proiect-Proceduragrila-punctaj-MICROINDUSTRIALIZARE-2020

Proiect-proceduragrila-punctaj-COMERT-2020

Proiect-proceduraformular-FEMEIA-MANAGER-2020

Proiect-proceduraformular-EMPRETEC-2020

Proiect-proceduraanexe-MESTESUGURI-2020


Descarcă: Schema de ajutor de minimis „Start-up Nation – Romania” 2018

Procedura SUN 2018

anexa1-model-plan-afaceri-sun-2018

anexa2-declaratie-ajutor-de-minimis–2018

anexa3-cerere-tip-acord-de-principiu-2018-2

anexa4-lista-aimmaipe-sun-2018

anexa5-declaratie-imm-2018-2

anexa6-calcul-intreprinderi-2018-2

anexa7-formular-de-raportare-tehnica-2018-2

anexa8-angajament-raportare-2018-2

anexa9-acord-de-finantare-model-pentru-aplicatie-generare

anexa10-cerere-tip-de-renuntare-totala-sau-partiala-2

anexa11-cerere-tip-eliberare-ajutor-de-minimis-2018-2

anexa12-formular-decont-2018-2

anexa13-lista-caen-start-up-nation-2018

anexa14-ponderejudete


Proiectul de procedură Start-up Nation – 2018

Proiect Procedura Start-up Nation 2018

Proiect plan afaceri SUN 2018

PROIECT GHIDUL SOLICITANTULUI START-UP NATION 2018

Proiect ghid SUN 2018

anexa-1-documente-necesare-pentru-inregistrarea-unei-societati

anexa-2-categoriile-de-persoane-defavorizate-conform-hg-7992014-30-martie

anexa-3-documente-necesare-pentru-obtinerea-creditului-completari-banci-22102018

anexa-4-model-proces-verbal-de-executie-contract-consultanta

anexa-5-model-contract-vanzare—cumparare-

anexa-6-model-certificat–de-calitate-si-garantie-

anexa-7-model-pv-receptie-mijloace-fixe

anexa-8-model-fisa-mijlocului-fix-

anexa-9-model-nota-intrare-receptie

anexa-10-Sigla-Startup-Nation


Descarcă: Procedura programului naţional multianual de microindustrializare – 2018

Procedura Microindustrializare 2018

anexa-1-model-plan-de-afaceri-microindustrializare-2018–1-

anexa-2-declaratie-ajutor-de-minimis-microindustrializare-2018

anexa-3-cerere-tip-acord-principiu-pentru-finantare-microindustrializare-2018

anexa-4-lista-aimmaipe-microindustrializare-2018

anexa-5-declaratie-incadrare-imm-microindustrializare-2018

anexa-6-calcul-intreprinderi-partenere-legate-microindustrializare-2018

anexa-7-angajament-raportare-tehnica-microindustrializare-2018

anexa-8-formular-de-raportare-tehnica-microindustrializare-2018

anexa-9-contract-finantare-microindustrializare-2018

anexa-10-cerere-tip-renuntare-totala-partiala-microindustrializare-2018

anexa-11-cerere-tip-eliberare-afn-microindustrializare-2018

anexa-12-formular-decont-microindustrializare-2018

anexa-13-activitati-eligibile-microind-2018


Descarcă: Procedura programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – 2018

Procedura Comert 2018

anexa-1-lista-caen-comert-2018

anexa-2-activitati-eligibile-comert-2018

anexa-3-plan-investitii-2018

anexa-4-declaratie-pe-propria-raspundere-comert-2018

anexa-5-declaratie-incadrare-imm-2018

anexa-6-calcul-intreprinderi-partenere-legate-comert-2018

anexa-7-cerere-tip-eliberare-afn-2018

anexa-8-cerere-renuntare-comert-2018

anexa-9-angajament-formular-raportare-comert-2018

anexa-10-opis-2018

anexa-11-lista-aimmaipe-comert-2018

anexa-12-contract-finantare-2018

anexa-13-cererea-tip-de-acord-de-principiu-comert-2018

bilant-previzionat-comert–1-

cashflow-comert–1-

cont-profit-pierdere-comert–1-


Descarcă: Procedura programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii – 2018

Procedura Empretec 2018

anexa-nr.-1-3

anexa-nr.-2-3

anexa-nr.-3-3

anexa-nr.-4-3


Descarcă: Procedura programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – 2018

Procedura mestesuguri si artizanat 2018 – cu Anexe


Descarcă: Procedura programului national multianual de „Microindustrializare” 2017

anexa-1-model-plan-de-afaceri-microindustrializare-2017

anexa-2-declaratie-ajutor-de-minimis-microindustrializare-2017

anexa-3-cerere-tip-acord-principiu-pentru-finantare-microindustrializare-2017

anexa-4-lista-aimmaipe-microindustrializare-2017

anexa-5-declaratie-incadrare-imm-microindustrializare-2017

anexa-6-calcul-intreprinderi-partenere-legate-microindustrializare-2017

anexa-7-angajament-raportare-tehnica-microindustrializare-2017

anexa-8-formular-de-raportare-tehnica-microindustrializare-2017

anexa-9-contract-finantare-microindustrializare-2017

anexa-10-cerere-tip-renuntare-totala-partiala-microindustrializare-2017

anexa-11-cerere-tip-eliberare-afn-microindustrializare-2017

anexa-12-formular-decont-microindustrializare-2016-2–2-

anexa-13-activitati-eligibile-microind-2017

procedura-microindustrializare


Descarcă: Procedura programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata „Comert / Servicii de piata” 2017

anexa-1-lista-caen-comert-2017

anexa-2-activitati-eligibile-comert-2017

anexa-3-plan-investitii-2017

anexa-4-declaratie-pe-propria-raspundere-comert-2017

anexa-5-declaratie-incadrare-imm-2017

anexa-6-calcul-intreprinderi-partenere-legate-comert-2017

anexa-7-cerere-tip-eliberare-afn-2017

anexa-8-cerere-renuntare-comert-2017

anexa-9-angajament-formular-raportare-comert-2017

anexa-10-opis-2017

anexa-11-lista-otimmc-comert-2017

anexa-12-contract-finantare-2017

anexa-13-cererea-tip-de-acord-de-principiu-comert-2017

proiect-procedura-comert-28072017


Descarcă: Schema de ajutor de minimis „Start-up Nation – Romania” 2017

anexa1-model-plan-de-afaceri-start-up-nation

anexa2-declaratie-ajutor-de-minimis

anexa3-cerere-tip-acord-de-principiu

anexa4-lista-otimmc

anexa5-declaratie-imm

anexa6-calcul-intreprinderi

anexa7-formular-de-raportare-tehnica

anexa8-angajament-raportare

anexa9-acord-de-finantare-model

anexa10-cerere-tip-renuntare-totala-partiala

anexa11-cerere-tip-eliberare-ajutor-de-minimis

anexa12-formular-decont

anexa13-llista-caen-start-up-nation

schema-start-up-nation


Ordin nr. 692 din 2017 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării intreprinderilor mici şi mijlocii Start-up Nation – Romania


Ordin nr. 1066 din 2017 – privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare


Ordin nr. 894 din 2017 – privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare


Ordin nr. 1259 din 2017 Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanat


Ordonanta de urgenta nr. 120 din 2002 – privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat


Ordonanta de urgenta nr. 8 din 2017 – privind lansarea Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români


Hotarare nr. 503 din 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 2017


Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
0268.548.018